Aktuality
Lepicí pásky, které lepí i v zimě
10. 12. 2020 - V našem sortimentu máme širší záběr lepicích pásek. Jeden z druhů bych nazval obyčejným lepidlem a zároveň nejpoužívanější kvůli dobré ceně, ale často se stává, že když se objeví nepřízeň počasí, a to hlavně studené a chladné dny, tak někdy v tomto extrémním počasí obyčejné izolepy nefungují a je po... Celý příspěvek

Efektivní archivace
29. 11. 2019 - Při každé kancelářské práci vzniká časem velké množství dokumentů a tiskovin, které musíme uchovávat. Ze zákonných důvodů je nutné uchovávat účetní doklady. A k tomu slouží speciální krabice. Archivovat můžeme několika různými metodami Archivační boxy: vejde se do nich opravdu velké množství d... Celý příspěvek

Netradiční využití kartonových krabic
18. 1. 2018 - Domeček pro děti Děti se velice snadno nudí, a proto neustále vymýšlíme všelijaké aktivity, kterými bychome je odreagovali. Každou ratolest baví něco jiného, má jiné zájmy, ale jedno mají společné – schovávačky a domečky staví velice rády. Na trhu se dá pořídit spoustu domečků, které ale něco stojí... Celý příspěvek
Platební metody

Vážení zákazníci, připravili jsme pro Vás přehled platebních metod, kterými můžete platit v našem e-shopu...

Platební metody

Obchodní podmínky společnosti Komplexmat s.r.o. platné od 22. 5. 2018

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.centrum-krabice.cz, jehož provozovatelem je společnost Komplexmat s.r.o.. Obchodní podmínky upřesňují práva a povinnosti Komplexmat s.r.o., dále jen prodávajícího a kupujícího.
Kontaktní údaje
Komplexmat s.r.o.
Sídlo: Budovatelská 287, 190 15 Praha 9
IČ: 01576828
Telefon: +420 326 910 999
Email: info@komplexmat.cz
Kontaktní adresa: Květnová 1941, 250 01 Brandýs nad Labem

Souhrnné informace obchodních podmínek
Ceny uváděné u jednotlivých produktů v internetovém jsou závazné s výjimkou zjevné chyby a jsou uváděny včetně daně (DPH).
Detailní informace o způsobech platby naleznete zde. Společnost Komplexmat s.r.o. nepožaduje žádné další poplatky související  se zvoleným způsobem platby.
V případě, že se jedná zboží na objednávku, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy na toto zboží. Prodávající o této skutečnosti kupujícího neprodleně informuje.
V případě, že kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, kupní smlouva nevznikne. Prodávající taktéž nemůže kupujícímu dodat jiné zboží, než si objednal. Změna je možná pouze v případě, že se kupující s prodejcem dohodnou jinak.
Stížnosti a připomínky, které se týkají smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy. Stížnosti a připomínky může kupující uplatnit na tel. +420 326 910 999 nebo na e-mailové adrese: info@komplexmat.cz. V případě, že je stížnost reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace.
Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

Kupní smlouva
Vznik kupní smlouvy je jasně specifikován: smlouva vzniká přijetím veřejné nabídky, tedy doručením objednávky kupujícího.
Vzniklá kupní smlouva uzavírána v českém jazyce a bude uložena v elektronickém archivu.
Uživatelé registrovaní v internetovém obchodě mají ke kupní smlouvě přístup po přihlášení do svého účtu. Zákazníkům, kteří nejsou registrování je možné doklad zaslat v elektronické podobě na požádání.

Informační sdělení EET
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Doručování zboží
Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů a dodá objednávku kupujícímu kompletní. V případě, že zboží či jeho část není skladem, nebo se jedná o zboží vyráběné na zakázku, bude prodávající kupujícího informovat o možnostech a termínu dodání.
V případě poškození zásilky doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě.
Doklady ke zboží - daňový doklad, předá prodávající kupujícímu při převzetí zboží. Pokud dojde k technickému problému na straně prodávajícího, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží a to elektronickou cestou.
Cena dopravy
WE/DO
149,00 Kč bez DPH  včetně

Česká pošta
149,00 Kč bez DPH včetně dobírky

Doprava nad 50 kg Česká pošta
250,00 Kč bez DPH při objednávce nad  50kg

Doprava nad 50 kg WE/DO
270,00 Kč bez DPH při objednávce nad  50kg

Dodavatel si vyhrazuje právo změnit přepravní společnost dle objemu balíku. 
Ceny poštovného se vzatují pouze na zásilky v České republice. Balné není účtováno. 


Možnosti platby
V hotovosti
Zboží zaplatíte hotově nebo kartou v naší kanceláři.
Dobírka
Zboží zaplatíte přepravci při dodání, přímo na Vámi určené adrese.
Platba předem - proforma
Po odeslání objednávky Vám obratem zašleme údaje pro provedení platby
(číslo účtu, variabilní symbol a částku).
Platba kartou / on-line převod
Nákup můžete uhradit kartou či on-line převodem. Minimální hodnota objednávky pro tento typ platby je 300 Kč.


Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující může od smlouvy uzavřené distančním způsobem (na dálku) odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží.
Kupující může od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy musí kupující zaslat elektronickou poštou na adresu: info@komplexmat.cz nebo předat osobně na adrese provozovny, maximálně do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující není povinen uvést důvod odstoupení. Vrácené zboží nesmí jevit známky opotřebení či užívání. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku v hodnotě vráceného zboží do 30 dnů od doručení potvrzeného dobropisu.  
Je-li vrácené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn odstoupení od kupní smlouvy nepřijmout nebo uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a tuto částku odečíst od částky vrácené.

Vadné plnění
Pokud má zboží v době, kdy jej kupující převzal nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá množství atpod.), jedná se o vady, za které prodávající odpovídá.
Není-li oprava či výměna zboží možná, může kupující od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
Prodávající není povinen kupujícímu vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době šestí měsíců od převzetí, vadu je kupující povinen oznámit bez zbytečného odkladu.
V lhůtě 6 měsíců je kupující oprávněn uplatnit reklamaci. Dle své volby má možnost požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy: odstranění vady dodáním nové věci či věci chybějící, bezplatné odstranění vady opravou, přiměřenou slevu z kupní ceny, vrácení kupní ceny na základě odstoupení od kupní smlouvy.
Podstatné porušení smlouvy je takové, o němž strana porušující smlouvu, věděla již při uzavření kupní smlouvy nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by porušení předvídala.
U vady, u které dochází k nepodstatnému porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady nebo odpovídající slevu z kupní ceny.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Při písemné či elektronické reklamaci, by měl kupující vždy uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Změna vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná pouze v případě, že vadu nelze odstranit.
Kupující je povinen při reklamaci prokázat nákup zboží (postačí doklad o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne doručení či předání zboží prodávajícímu.
Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí lhůty má kupující stejná práva jako při podstatném porušení smlouvy.
Prodávající bude kupujícího informovat o vyřízení reklamace elektronickou poštou.

Ochrana osobních údajů
Úvodní ustanovení

I. Pro potřeby těchto zásad se rozumí:

Provozovatelem: Komplexmat s.r.o., IČ 01576828, se sídlem Květnová 1941, 250 01 Brandýs nad Labem
Osobními údaji: jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby,
 
II. Provozovatel e-shopu www.komplexmat-obaly.cz a www.komplexmat.cz jakožto správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv účastníka (jak je definováno níže) souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů.
 
III. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy
 • zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
 • zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy
IV. Účastník je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od provozovatele zboží a služby.
 
V. Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží koncovému zákazníkovi. V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání osobních údajů:
 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou;
 • za účelem/účely uvedenými níže
Účely a doby zpracování osobních údajů
Provozovatel zpracovává osobní údaje pro následující účely:
I. Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:
 • osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi provozovatelem a účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu;
II. Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.);
 • daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi provozovatelem a účastníkem.
 • plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
III. Oprávněné zájmy provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů provozovatele:
 • účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.
IV. Marketingový newsletter;
Kategorie osobních údajů v souvislosti s marketingovým newsletterem:
– e-mailová adresa jako kontaktní údaj pro zasílání newsletteru.
 1. Účely zpracovávání
  • Účelem zpracovávání je zasílání vámi vyžádaného newsletteru; získané údaje se přitom používají pouze k zasílání reklamního newsletteru s informacemi o společnosti Komplexmat s.r.o., nabídkami, slevami atd., přizpůsobenými vašemu osobnímu zájmu a chování, na e-mailovou adresu, kterou jste nám sdělil/a.
  • Kromě toho můžeme vaše osobní údaje používat i k následujícím účelům:
   - opatření pro další rozvoj služeb a produktů;
   - interní průzkumy;
 2. Právní podklady
 • Zasílání newsletteru se provádí na základě vašeho souhlasu dle čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR.
 • Další postupy zpracovávání osobních údajů v položce 1. se provádějí na základě zvážení zájmu ve prospěch společnosti Komplexmat s.r.o.. Účinnost a atraktivitu našeho newsletteru vyhodnocujeme z technického hlediska, abychom vám do budoucna poskytovali doporučení pouze na takové produkty, o které máte zájem. Protože se v tomto případě nepoužívají žádné citlivé osobní údaje a zpravidla se pouze vytváří vyhodnocení na agregované, nikoli osobní rovině, lze zpracovávání osobních údajů na tomto místě považovat za oprávněný zájem.
 1. Příjemci nebo kategorie příjemců vašich osobních údajů
 • Komplexmat s.r.o.  má k vašim osobním údajům přístup jen do té míry, která je nutná k dosažení účelů odpovídajícím internímu rozdělení úkolů. Interně se tedy přístup k vašim osobním údajům omezí jen na ta oddělení a zaměstnance, kteří jej potřebují.
 • Poskytovatelé služeb: Spolupracujeme s poskytovateli služeb, kteří mají jako zpracovatelé zakázek přístup k vašim osobním údajům a tyto údaje zpracovávají za účelem, který jsme konkrétně stanovili.
 • Další třetí subjekty: Za určitých okolností předáváme vaše osobní údaje úřadům, externím poradcům nebo soudům, je-li to nutné.
 • Vaše osobní údaje nebudeme předávat nad rámec výše uvedeného třetím stranám, aniž bychom vás o této skutečnosti zvlášť neinformovali. Pokud v rámci zpracování zakázky pověříme provedením práce poskytovatele služeb, podléhají u něj vaše osobní údaje námi uvedeným bezpečnostním standardům, aby byly přiměřeným způsobem chráněny.
 1. Doba ukládání vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpravidla zpracováváme a ukládáme po dobu trvání vašeho souhlasu.
 1. Odmítnutí zpracování osobních údajů
 • Odmítnete-li zpracovávání svých osobních údajů za účelem zasílání reklamního newsletteru, vaše osobní údaje již za tímto účelem zpracovávat nebudeme.
 • Odmítnutí je možné kdykoli směřovat na výše uvedenou adresu info@komplexmat.cz.
V. Cookies
Cookies používáme jen k zajištění služeb e-shopu, nijak je nezkoumáme. V souladu se směrnicemi EU Vás proto na našich stránkách nemusíme obtěžovat požadavkem na souhlas s jejich využíváním.
Cookies ostatní:
 1. Použití Google Analytics: naše stránka využívá program Google Analytics (GA), službu analýzy webu Google Inc. ("Google"). Stejně tak GA pracuje s cookies (textovými soubory), které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu používání našich webových stránek. Informace vygenerované pomocí cookies zachycující vaši návštěvu a  obvykle se přesunou na server Googlu do USA, kde se ukládají. Vaše IP adresa se přesouvá ve zkrácené podobě, pokud se nalézá ve členském státě EU nebo ve státě, který má podepsanou dohodu o Evropském ekonomickém regionu. Pouze ve zvláštních případech se přesouvá kompletní IP adresa do Google serveru v USA, ovšem tam dochází k jejímu zkrácení. Google tuto informaci využívá k tomu, aby vyhodnotil využití webových stránek, vypracoval hlášení o aktivitě a poskytl další služby provozovateli v souvislosti s jejich používáním. V rámci GA se IP adresy přeposlané z vašeho prohlížeče nekombinují s jinými daty Googlu.
 • Ukládání cookies můžete zabránit nastavením vašeho prohlížeče. Můžete také zabránit  předávání a zpracování dat Googlu o vašem využívání webových stránek vygenerovaných pomocí cookies a to stáhnutím a nainstalováním doplňku prohlížeče (plugin) zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 1. Google AdWords remarketing: během návštěv našich stránek dochází k zaslání jedné nebo více cookies (malý soubor s řadou znaků) do počítače prohlížejícího, díky tomu budeme moci individuálně identifikovat jeho prohlížeč. Tyto cookies zajišťuje Google a jejich využití probíhá přes systém Google Adwords (GAw). Tyto cookies posíláme do počítače klienta jen v případě prohlížení jednotlivých stránek. Ukládáme jen skutečnost a čas návštěvy dané stránky, nic jiného. Vnější poskytovatelé služeb, mezi nimi Google, pomocí cookies ukládají informace, jestli uživatel již dříve navštívil webové stránky inzerenta a na základě toho zobrazují vnější poskytovatelé,  mezi nimi Google, inzeráty na webech svých partnerů.
 • Uživatelé mohou zakázat cookies od Googlu na stránce Googlu sloužící k vypnutí inzerce. (To může signalizovat uživateli i to, že mohou na odhlašovací stránce Network Advertising Initiative zakázat cookies od vnějšího poskytovatele).
 1. Webtracking: Na této webové stránce používáme technologii Facebook Custom Audience. Jedná se o nástroj poskytnutý sítí Facebook, jež nám umožňuje měřit a shromažďovat za použití cookies, sčítacích pixelů a podobných technologií údaje našich uživatelů sloužících pro efektivnější vytváření našich reklamních aktivit na Facebooku. Facebooku nejsou předávány žádné osobní údaje. Data získaná pomocí této technologie jsou na Facebook odesílána výhradně v kódované podobě. Osobní údaje jednotlivých uživatelů pro nás nejsou viditelné. Kompletní informace o této technologii naleznete v prohlášení o ochraně dat sítě Facebook zde: https://www.facebook.com/about/privacy/. Shromažďovaní dat prostřednictvím technologie Custom Audience můžete deaktivovat zde: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
 2. Retargeting: tato webová stránka využívá technologii retargetingu. To nám umožňuje cíleně oslovit reklamou ty , kteří se o náš internetový obchod a výrobky již zajímali. Zobrazení personalizované reklamy, je pro uživatele zajímavější než reklama, k níž nemá osobní vztah. Zobrazení reklam je při retargetingu prováděno na základě analýzy předchozího chování uživatele, které je založená na cookie. V tomto případě nejsou ukládány žádné osobní údaje. Technologie retargetingu je využívána s dodržováním platných zákonných ustanovení o ochraně dat.
Ochrana osobních údajů a informace o zpracování
 1. Pokud účastník neposkytne své osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu provozovatele.
 2. Po uplynutí uvedených lhůt provozovatel osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.
 3. Účastník je povinen provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.
 4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.
 5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, hodnocení spokojenosti zákazníka, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka.
 6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.  
Práva účastníka související se zpracováváním
 1. Práva účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
  • požadovat od provozovatele přístup k jeho osobním údajům
  • na opravu poskytnutých osobních údajů
  • na výmaz poskytnutých osobních údajů
  • na omezení zpracování osobních údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  • právo na přenos osobních údajů na jiného správce
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 2. Účastník může svá práva uplatnit žádostí na adrese info@komplexmat.cz
 3. V případě, že by se účastník domníval, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@komplexmat.cz
  • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@komplexmat.cz, aby provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje účastníka.
 4. Uplatní-li účastník právo dle tohoto článku, je provozovatel povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Provozovatelem.
 5. Přijetí žádosti o uplatnění práva je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.
 6. Pokud účastník uplatní některé z práv, má provozovatel právo žádat prokázání totožnosti účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata.
 7. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
Závěrečná ustanovení
 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy, příslušné dle sídla prodávajícího a řídí se českým právem
.